Hobby en Sport

In het kader van de Week van de Cultuur wordt er zoals ieder jaar een fotowedstrijd georganiseerd.
Dit keer is het speciaal een fotowedstrijd voor de maassluise jeugd tot 18 jaar.

We gaan de wedstrijd digitaal uitvoeren en Maassluizers treden, naast een vakjury, op als publieksjury.
Alle foto’s worden gepubliceerd op de website van de Culturele Raad Maassluis: Fotowedstrijd, Hobby of Sport

Het publiek kan op de CRM-website aangeven welke 3 foto’s de voorkeur hebben. De foto’s met de meeste stemmen vallen in de prijzen.

Het thema is ‘Breng je hobby of sport zo kunstzinnig mogelijk in beeld’.
Er zijn in totaal 6 prijzen. De vakjury kiest er 3 uit en de publieksjury ook.

Wil je jouw foto’s ook laten zien? Stuur ze dan uiterlijk 5 juni a.s. naar fotowedstrijd@crmmaassluis.nl (Graag als bijlage, dus niet in het bericht. Vermeld ook je naam, leeftijd en telefoonnummer).

Verdere voorwaarden:
. de wedstrijd staat open voor Maassluizers en voor hen die er een binding mee hebben.
. leden van de CRM en de vakjury en aanverwanten zijn uitgesloten van deelneming.
. het aantal inzendingen is beperkt tot drie per fotograaf.
. foto’s dienen in jpg-formaat te zijn, minimaal 1 mb groot en maximaal 4 mb.
. de foto’s dienen anoniem te zijn, d.w.z. er mag geen naamsvermelding op staan.
. de foto’s dienen te passen binnen het thema.
. voor de beoordeling door de vakjury worden de foto’s afgedrukt op het formaat 20×30. Hou hiermee rekening bij het fotograferen.
. de CRM mag de foto’s rechtenvrij gebruiken voor berichtgeving inzake deze wedstrijd. De naam van de fotograaf wordt daarbij vermeld.
. ook de Historische Vereniging Maassluis en Museum Maassluis kunnen de foto’s onder dezelfde voorwaarden gebruiken.

De volgende stap is de jurering. Maassluizers kunnen op de CRM-website aangeven welke foto favoriet is. Dit kan vanaf 6 juni tot en met 12 juni.

De prijsuitreiking is op zaterdagavond 18 juni in het Theater Koningshof tijdens de week van het cultuurgala.

De Culturele Raad Maassluis hoopt op veel inzendingen en deelname aan de publieksjurering.

 

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl