White Wall Project

Beste deelnemer en/of geïnteresseerde van het White Wall Project,
U ontvangt deze e-mail, omdat u heeft aangegeven te willen deelnemen aan het White Wall Project van de Spaanse kunstenaar Paco Dalmau en/of op de hoogte gehouden wilt worden over de ontwikkelingen rondom dit project.
Voor wie het nog niet weet; het White Wall Project heeft de Waterweg Cultuurprijs 2017 gewonnen! Dit betekent dat het project daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden!

Wat?
Het White Wall Project wordt een 600 meter lange installatie, gemaakt van hout en canvasdoeken. De bedoeling is dat de canvasdoeken worden gevuld door de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dat mag door middel van tekeningen, schilderingen, teksten, gedichten, collages, enz.

Waarom?
Het doel van het project is om de inwoners elkaar te laten ontmoeten en met elkaar te verbinden. Daarnaast streeft Paco ernaar om de gevoelens, gedachten en diverse culturele achtergronden van de inwoners weer te geven.
Wie wonen er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam? En op welke manier voelen zij zich verbonden met elkaar en de plek waar ze wonen?
Wanneer?
Van 2 juni t/m 30 juni 2018.
Waar?
Maassluis, langs het water. De precieze locatie wordt binnenkort bekendgemaakt.
Voor wie?
Iedereen mag meedoen! Inwoners van alle leeftijden, nationaliteiten, met diverse beroepen en sociale en culturele achtergronden worden gevraagd om deel te nemen.

In de weekenden zullen professionele kunstenaars workshops aanbieden om de creativiteit van de deelnemers prikkelen, indien nodig. Er zullen diverse materialen beschikbaar worden gesteld door de Royal Talens Foundation, zoals acrylverf, kwasten, stiften, etc.
Er mag door de deelnemers zoveel uren en dagen woren gewerkt aan het canvasdoek als ze zelf willen binnen de periode van 2 juni t/m 30 juni 2018.
Op de zaterdagen en zondagen in de periode van 2 juni t/m 30 juni 2018 zullen diverse optredens plaatsvinden rondom de kunstinstallatie. Denk hierbij aan muziek, theater, gesproken woord, yoga, enzovoorts. Wij zoeken hiervoor nog bands/verenigingen/clubs/etc. die het leuk vinden om een optreden te verzorgen!

Deelname aan het White Wall project is op vrijwillige basis. Dit geldt ook voor de mensen die een optreden verzorgen tijdens het project.

In april en mei zullen bijeenkomsten worden georganiseerd in Theater Koningshof in Maassluis, Kade40 in Vlaardingen en Galerie Emmy Miltenburg in Schiedam waar u meer informatie kunt krijgen over het White Wall Project en waar u vragen kunt stellen. Zodra de precieze data bekend zijn, ontvangt u hiervoor een uitnodiging van ons.

Na het project zal een selectie worden gemaakt van de canvasdoeken en deze zullen worden tentoongesteld vanaf september t/m november 2018 in Theater Koningshof in Maassluis, Kade40 in Vlaardingen en in het Stedelijk Museum Schiedam.

In de bijlage vindt u een overzicht van de planning van het White Wall Project.

Wilt u nog steeds meedoen aan het White Wall Project en/of een optreden verzorgen? Laat dit dan weten door een mailtje te sturen naar marielle@whitewallproject.eu. Wilt u daarin uw naam, woonplaats en contactgegevens vermelden?

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het White Wall Project en hopen samen met u iets heel moois neer te kunnen zetten!

Met vriendelijke groet,
Paco Dalmau,
Initiatiefnemer/kunstenaar White Wall Project
Marielle van der Vlugt
Coördinator deelnemers White Wall Project
marielle@whitewallproject.eu

Planning White Wall Project

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online