Openbare AB-vergadering CRM

Openbare AB-vergadering CRM

te houden op 26 november 2018 om 20.00 uur  in de MOzaal van het gemeentehuis .

 

 1. Opening
 1. Gesprek met ChristenUnie

 

 1. Vaststellen agenda en mededelingen.

 

 1. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 16 oktober 2018 en actiepunten.

 

 1. Verslag gesprekken met portefeuillehouder op 15 november 2018

 

 1. Jaarplanning 2019

 

 1. Leden werven

 

 1. Terugkoppeling overleg en bezoeken
  1. Verslagen werkgroepen en cultuurmakelaar
  2. Terugkoppeling bezoeken en gesprekken en deelname diverse overleggen

 

 1. ingekomen/uitgegane post

 

 1. Verder voorkomende zaken

 

 1. Rondvraag en sluiting

 

Vragenhalfuur

Om 20.00 uur is er voor eenieder gelegenheid aan de Culturele Raad vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren. De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen. 

Inspreken

Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online