Agenda voor de openbare AB-vergadering

Agenda voor de openbare AB-vergadering

van de Culturele Raad Maassluis

te houden op 11 maart  2019 om 20.00 uur  in het restaurant van het gemeentehuis .

 1. Opening en mededelingen

 

 1. Gesprek met bestuur van de Stichting Maassluise Kunstenaars

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d 21 januari 2019 en actiepunten.

 

 1. Verslag gesprek met de wethouder d.d. 6 maart 2019

 

 1. Brief HVM-CRM tegeltableau

 

 1. Kunstwerk de Clipper

 

 1. CPM/CJPM

 

 1. Vragenhalfuur/inspreken

 

 1. Terugkoppeling overleg en bezoeken
  1. Verslagen werkgroepen en cultuurmakelaar
  2. Terugkoppeling bezoeken en gesprekken en deelname diverse overleggen

 

 1. Ingekomen / uitgegane post

 

 1. Verder voorkomende zaken

 

 1. Rondvraag en sluiting

 

 1. Besloten deel

 

Vragenhalfuur

Om 20.00 uur is er voor een ieder gelegenheid aan de Culturele Raad vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren. De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

 

Inspreken

Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online