Agenda voor de Algemeen Bestuursvergadering

Agenda voor de Algemeen Bestuursvergadering

van de Culturele Raad Maassluis 

te houden op 14 oktober 2019 om 20.00 uur  in het gemeentehuis .

 1. Opening en mededelingen

 

 1. Gesprek met Kids Olympics.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Verslag van de Ab-vergadering d.d. 2 september 2019 en actiepunten.

 

 1. Verslagen gesprekken met de wethouder d.d. 29 augustus en 2 okober

 

 1. Terugblik sessie 7 september

 

 1. Werkplan 2020

 

 1. Jaarverslag 2018

 

 1. Advies Een goed bewaard geheim.

 

 1. Terugkoppeling overleg en bezoeken
  1. Verslagen werkgroepen en cultuurmakelaar
  2. Terugkoppeling bezoeken en gesprekken en deelname diverse overleggen

 

 1. Ingekomen / uitgegane post

    

 1. Verder voorkomende zaken, rondvraag en sluiting

 

Inspreken

Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen dit minimaal één dag voor de vergadering aan de secretaris te melden onder vermelding van het agendapunt waarover men wil inspreken. De inspreektijd bedraagt 5 minuten. Insprekers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld. Aanmelden kan alleen via de mail: secretaris@crmmaassluis.nl

 

Vragen en opmerkingen

Vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren kan altijd via info@crmmaassluis.nl of via het contactformulier op de website.

De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online