OPROEP MELDEN ZOMERACTIVITEITEN

OPROEP MELDEN ZOMERACTIVITEITEN

Geacht bestuur, Geachte meneer, mevrouw, 

De CRM vraagt uw aandacht voor het volgende.

De zomervakantie gaat over een aantal weken beginnen. Echter die vakantie zal dit jaar voor velen anders verlopen dan andere jaren. Velen zullen thuisblijven en dus ook kinderen. Er zijn al verschillende organisaties die tijdens de zomervakantie activiteiten willen opzetten voor de thuisblijvers, met bijzondere aandacht voor de jeugd. Mede omdat er sommige culturele activiteiten dit jaar geen doorgang konden vinden zijn er op dit moment (beperkte) financiële mogelijkheden om activiteiten mogelijk te kunnen maken. Hoe leuk zou het zijn als er de komende zomerperiode culturele activiteiten zijn te beleven in Maassluis? Het gaat dan wel om kleinschalige activiteiten waarvoor alleen een meldingsplicht bestaat en geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. Uiteraard met inbegrip van de coronamaatregelen die gelden.

Heeft u zo’n leuk idee? Meld uw zomeractiviteit, als u dat nog niet gedaan heeft, dan bij de stadsmakelaar cultuur via emailadres stadsmakelaarcultuur@maassluis.nl. En als u de CRM ook op de hoogte houdt kunnen we ook zorgen voor zo veel mogelijk aandacht en publiciteit.

Ook wil de CRM u op een bijzonder initiatief van het Fonds Schiedam, Vlaardingen e.o. wijzen. Het fonds heeft ‘Vakantieactie 2020’ in het leven geroepen en roept stichtingen en verenigingen op tijdens de zomervakantie leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd.
Per project kan maximaal € 3.000 worden aangevraagd. Alle verder informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier, is te vinden op de website van het fonds: www.fondssv.nl.

Wellicht dat zo’n activiteit ook weer wat positieve energie kan brengen voor uw club of organisatie nadat we maandenlang activiteiten hebben moeten stilleggen vanwege de corona-uitbraak. Wie weet?

Met vriendelijke groeten.

De CRM

De voorzitter                                                 de secretaris            

M. van Raaij                                                 G. Rikhof

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl