Author Archives: Arnold

Verslag Cultuurmakelaar oktober 2017

Verslag Cultuurmakelaar oktober 2017

Cultuuroverleg

Nieuw overleg is gepland op donderdag 2 nov. Op de agenda staat thema 1 Cultuurvisie: Wonen, werken, leven in Maassluis. Te gast Stadsmarketeer Wendy Hofman over Ervaar Maassluis.

Jongerenparticipatie
In laatste Cultuuroverleg is besproken om een studiedag te organiseren over dit onderwerp. Vanuit CRM heeft Lydia aangegeven te ondersteunen en mee te denken over programma.
Idee: bezoek aan Kroepoekfabriek in Vlaardingen of Art Studio Hoogvliet.
Datum en programma nog niet bekend

Cultuur café in het kader van de Cultuurvisie
In overleg met Ruud en Emma is besloten om aan te haken bij het Stadsgesprek. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. Overleg over vervolg…..

Week van de cultuur
Afstemmen nieuwe editie 2018
Rekening houdend met andere grote evenementen in de regio

Community arts project sluispolder
In de Herfstvakantie gaat het eerste deel van het project van start. St.Mooi Werk Schiedam zal het project begeleiden. Samenwerkingspartner zijn Stoed/Hooftzaak, zeefdruk kunstenaar uit de Wasserij. Met buurtbewoners worden de eerste ideeen voor het kunstproject geinventariseerd.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Eerst training voor Interne Cultuur Coordinatoren gestart ism gemeente Midden-Delfland. April 2018 grote bijeenkomst in Theater Koningshof voor alle leerkrachten, directeuren en culturele instellingen

White Wall in Maassluis (waterwegcultuurprijs)
Onderzoek naar mogelijkheden/locatie om dit project in Maassluis te laten plaats vinden.

Jongeren Inblik
Op donderdagavond staat cultuur centraal in Inblik. Met jongerenwerker Morad wordt gekeken naar invulling van dit programma in samenwerking met Maassluise instellingen.

Nieuwe initiatieven

  • Pop up Museum in Driemaashave – voorjaar 2018
  • Verhalen project ism Stoed, Bibliotheek,Welzijn E25, Theater – heel 2018 met verschillende partners
  • Nieuwe Editie Stadsafari Vluchtelingenwerk – zomer 2018
  • Zomer Zondagen Maassluis, podium voor amateurkunst – zomer 2018

Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met de Cultuurmakelaar:
Angela Kok (06 23825558), cultuurmakelaar@maassluis.nl

Advies Business Case Koningshof

Advies Business Case Koningshof

Op 1 mei 2017 heeft het College van B & W de Culturele Raad Maassluis (CRM) gevraagd om advies uit te brengen over de nu voorliggende Business Case Koningshof. De CRM heeft met genoegen een advies uitgebracht. Inleiding De Culturele Raad Maassluis (CRM) heeft in de afgelopen periode herhaaldelijk advies uitgebracht over de toekomst van Theater Koningshof. Reeds in 2014 heeft… Continue Reading

Jennifer Poot: Nieuw bij CRM

Jennifer Poot: Nieuw bij CRM

Nieuw lid Culturele Raad Maassluis zet zich in voor de jeugd Jennifer Poot, gehuwd en drie jonge kinderen, is enige maanden geleden toegetreden tot de Culturele Raad Maassluis. Ondanks een druk leven kwam ze de raad versterken en de gemiddelde leeftijd doen dalen. Jennifer heeft de HBO-studie Management, Economie en Recht afgerond, gevolgd door de opleiding Master Controlling. Gedurende langere… Continue Reading

CULTURELE RAAD is op zoek naar nieuwe (jonge) leden (m/v)

CULTURELE RAAD is op zoek naar nieuwe (jonge) leden (m/v)

De CRM is een enthousiaste groep van ongeveer tien vrijwilligers die gevraagd en ongevraagd adviezen op het beleidsterrein kunst en cultuur uitbrengt aan burgemeester en wethouders en aan de leden van de gemeenteraad. In de afgelopen tijd is bijvoorbeeld geadviseerd over de gemeentelijke cultuurvisie. Daarnaast wil de CRM als aanjager en verbinder optreden om mensen bij elkaar te brengen en… Continue Reading