Author Archives: Jan

Culturele Prijzen Maassluis criteria

Culturele Prijzen Maassluis (CPM en CJPM)

De CPM en de CJPM zijn bestemd voor een individu of groep die woonachtig is in Maassluis of een directe binding heeft met Maassluis.

De CPM is bedoeld om personen en/of instellingen een blijk van waardering te verlenen voor door hen geleverde opmerkelijke prestaties op kunst en/of cultureel gebied.
De prijs wordt in principe één keer in de twee jaar uitgereikt. Daarnaast kan de prijs worden toegekend bij een speciale aangelegenheid. Dit op voorstel van de werkgroep CPM en/of een van de leden van de CRM.
De CPM bestaat uit een oorkonde met daarin vermeld de motivatie en een, door de Maassluise kunstenaar Ans van de Wiel, speciaal voor dit doel ontworpen, beeldje.

De CJPM is bedoeld ter stimulering van jongeren t/m 26 jaar die talent hebben binnen kunst en/of cultuur. Deze prijs wordt eenmaal per jaar uitgereikt op een toepasselijk moment.
De CJPM bestaat uit een oorkonde met motivatie en een geldbedrag van € 300. Dit bedrag is bedoeld om het talent een ruggensteuntje te geven om zich verder te bekwamen.

De werkgroep Culturele Prijzen doet een oproep via de lokale nieuwsmedia en door culturele organisaties en scholen te attenderen om personen en/of instellingen voor te dragen. Voor het honoreren van de voordracht doet de werkgroep een gemotiveerd voorstel aan het Algemeen Bestuur van de CRM. Dit AB beslist onderbouwd wie de prijs krijgt toegekend.

Om in aanmerking te komen voor de Culturele Prijs Maassluis (CPM) gelden de volgende criteria:

  1. Het leveren van een bijzondere prestatie op regionaal, provinciaal, landelijk dan wel internationaal niveau op het gebied van kunst of cultuur.
  2. Een langdurige of opvallende inzet of bijdrage aan de kunst en/of cultuur of cultuurhistorie, in het bijzonder die van Maassluis.
  3. Een opmerkelijke erkenning van kunstenaars die bijvoorbeeld blijkt uit een nationale of internationale reeks van exposities, optredens, opdrachten of gewonnen prijzen.
  4. Een in het oog springende prestatie op het gebied van cultuur of in een van de vormen van kunst, zoals beeldende kunst, literatuur, kunsthistorie, dans, zang, muziek, toneel, film, fotografie etc.

Voor de Culturele JongerenPrijs Maassluis (CJPM) zijn de criteria:

  1. Het leveren van een bijzondere prestatie op regionaal, provinciaal, landelijk dan wel internationaal niveau op het gebied van kunst en/of cultuur.
  2. Een opvallende inzet of bijdrage aan de kunst en/of cultuur of cultuurhistorie, in het bijzonder die van Maassluis.
  3. Een in het oog springende prestatie op het gebied van cultuur of in een van de vormen van kunst, zoals beeldende kunst, literatuur, kunsthistorie, dans, zang, muziek, toneel, film, fotografie etc.
Jan Ouwenbroek 90 Jaar

Jan Ouwenbroek 90 Jaar

De tentoonstelling Jan Ouwenbroek Een leven lang schilder is georganiseerd ter gelegenheid van de negentigste verjaardag, op 7 juli a.s., van deze Maassluise kunstenaar. De tentoonstelling werd geopend met een drietal sprekers. Namens het museum sprak Friedie Kloen hem toe met veel lovende woorden. Ze herinnerde hem eraan dat in het verleden ze samen hebben geëxposeerd, doch dat ze nu… Continue Reading

Fotowedstrijd Kunst/Cultuur: Uitslag

Fotowedstrijd Kunst/Cultuur: Uitslag

In het kader van de Week van de Cultuur werd een fotowedstrijd met als thema Kunst en Cultuur in Maassluis georganiseerd. Er deden zeventien mensen mee met in totaal 58 foto’s. Een hele klus voor de jury, bestaande uit burgemeester Edo Haan, fotograaf Peter Farla en galeriehouder Ritsert Vooijs. De jury zag veel fraaie foto’s waarbij de jurering soms wat… Continue Reading

CRM vergadert op 19 juni 2017

Op 19 juni 2017 om 20.00 uur vangt in de Burgerzaal van het gemeentehuis de openbare vergadering van de Culturele Raad Maassluis aan. Conceptagenda Opening Gesprek Pacu Dalmau over White Wall Project Vaststellen agenda en mededelingen. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 april 2017 en actiepunten. Verslag overleg burgemeester Verslagen werkgroepen Verslagen cultuurmakelaar Terugkoppeling bezoeken en… Continue Reading

Kaartverkoop Koningshof gaat hard

Kaartverkoop Koningshof gaat hard

De kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen 2017/2018 van Theater Koningshof is vanaf 14 mei jl. van start gegaan en verloopt goed. Er kan nu al gezegd worden dat over het algemeen de belangstelling voor de programmering voor het komend theaterseizoen groter is dan ander jaren. Vooral de ‘grote’ namen gaan goed. Maar ook artiesten als Alex Roeka met zijn muziekvoorstelling… Continue Reading

Creatief met Afval

Creatief met Afval

iLoveRecycling workshop Creatief bezig zijn is leuk en vooral met materialen die je anders zou weggooien is helemaal leuk. Weet je wel wat je daar allemaal mee kunt maken? Ronald Baseler is een kunstenaar uit Rotterdam die alleen maar mooie dingen maakt van afvalmateriaal. Met zijn project iLoveRecycling wil hij kinderen laten inzien dat afvalproducten ook leuk en nuttig kunnen… Continue Reading

Kloen & Co in Galerie Regio Art Rijnmond

Kloen & Co in Galerie Regio Art Rijnmond

Gedurende de maand juni is in de Galerie Regio Art Rijnmond (RAR) een groepsexpositie te zien van acht kunstenaars. De groep is samengesteld door Friedie Kloen, lid van de RAR. De kunstenaars zijn gekozen om hun uiteenlopende werkwijzen en technieken. De meeste kunstenaars zijn lid van de Stichting Maassluise kunstenaars (SMK), waar Kloen ook lid van is. Zoals Gonny van… Continue Reading

Miebeth de Horn nieuw lid CRM

Miebeth de Horn nieuw lid CRM

Miebeth de Horn wil wat betekenen voor Maassluis Miebeth de Horn heeft met haar gezin (man, twee kinderen) en haar baan een druk leven. Toch ziet ze kans tijd vrij te maken om zich in te zetten voor kunst en cultuur en dat onder andere als lid van de Culturele Raad Maassluis. Toen ze enkele maanden geleden toetrad tot dit… Continue Reading