Nominaties Culturele Prijzen

Nominaties Culturele Prijzen

In 1988 is het begonnen. Toen werd op initiatief van de Culturele Raad Maassluis, in samenwerking met de gemeente Maassluis, voor de eerste keer de prestigieuze Culturele Prijs Maassluis uitgereikt. Inmiddels is deze prijs, bestaande uit een oorkonde met onderbouwing en een beeldje van Ans van der Wiel, al aan meer dan vijftig personen en instellingen uitgereikt. Sinds 2016 is… Lees meer…

Open Monumentendag Preuvenement

Open Monumentendag Preuvenement

Open Monumentendag 9 september a.s.: Houd deze datum vrij! De Open Monumentendag 2017 staat in het teken van Boeren, Burgers en Buitenlui. Veel monumenten, waaronder museumschepen, kunnen dan gratis worden bezocht. Ook wordt binnen het thema opnieuw een Preuvenement georganiseerd. Preuvenement Op zaterdag 9 september a.s. kunnen tussen 13.00 en 17.00 uur bijzondere boerenhapjes worden geproefd in de volgende monumentale… Lees meer…

Jan Ouwenbroek: Een leven lang schilder

Jan Ouwenbroek: Een leven lang schilder

In Museum Maassluis is er op dit moment een expositie van werken van de bekende Maassluise schilder Jan Ouwenbroek. Deze tentoonstelling is georganiseerd ter gelegenheid van het bereiken van de negentigjarige leeftijd van Jan op 7 juli jl. Veel van zijn werken van oude gebouwen en verweerde deuren ontstonden in zuidelijke landen. Later ging hij zich meer toeleggen op non-figuratief… Lees meer…

Culturele Prijzen Maassluis criteria

Culturele Prijzen Maassluis (CPM en CJPM) De CPM en de CJPM zijn bestemd voor een individu of groep die woonachtig is in Maassluis of een directe binding heeft met Maassluis. De CPM is bedoeld om personen en/of instellingen een blijk van waardering te verlenen voor door hen geleverde opmerkelijke prestaties op kunst en/of cultureel gebied. De prijs wordt in principe… Lees meer…

Verslag Cultuurmakelaar 13 juni 2017

Verslag Cultuurmakelaar 13 juni 2017

Cultuur overleg Nieuw overleg is gepland op donderdag 21 september om 18.00 uur bij KCA. Op de agenda onder andere “ de Cultuurvisie in praktijk’: thema 1. Wonen, werken, leven in Maassluis over citymarketing in Maassluis. Wendy Hofman (Citymarketeer) is als gast uitgenodigd. In voorgaand overleg van 13 april is er gesproken over jongerenparticipatie. Vanuit de organisaties is aangegeven in… Lees meer…

Jan Ouwenbroek 90 Jaar

Jan Ouwenbroek 90 Jaar

De tentoonstelling Jan Ouwenbroek Een leven lang schilder is georganiseerd ter gelegenheid van de negentigste verjaardag, op 7 juli a.s., van deze Maassluise kunstenaar. De tentoonstelling werd geopend met een drietal sprekers. Namens het museum sprak Friedie Kloen hem toe met veel lovende woorden. Ze herinnerde hem eraan dat in het verleden ze samen hebben geëxposeerd, doch dat ze nu… Lees meer…

Fotowedstrijd Kunst/Cultuur: Uitslag

Fotowedstrijd Kunst/Cultuur: Uitslag

In het kader van de Week van de Cultuur werd een fotowedstrijd met als thema Kunst en Cultuur in Maassluis georganiseerd. Er deden zeventien mensen mee met in totaal 58 foto’s. Een hele klus voor de jury, bestaande uit burgemeester Edo Haan, fotograaf Peter Farla en galeriehouder Ritsert Vooijs. De jury zag veel fraaie foto’s waarbij de jurering soms wat… Lees meer…

CRM vergadert op 19 juni 2017

Op 19 juni 2017 om 20.00 uur vangt in de Burgerzaal van het gemeentehuis de openbare vergadering van de Culturele Raad Maassluis aan. Conceptagenda Opening Gesprek Pacu Dalmau over White Wall Project Vaststellen agenda en mededelingen. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 april 2017 en actiepunten. Verslag overleg burgemeester Verslagen werkgroepen Verslagen cultuurmakelaar Terugkoppeling bezoeken en… Lees meer…

Kaartverkoop Koningshof gaat hard

Kaartverkoop Koningshof gaat hard

De kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen 2017/2018 van Theater Koningshof is vanaf 14 mei jl. van start gegaan en verloopt goed. Er kan nu al gezegd worden dat over het algemeen de belangstelling voor de programmering voor het komend theaterseizoen groter is dan ander jaren. Vooral de ‘grote’ namen gaan goed. Maar ook artiesten als Alex Roeka met zijn muziekvoorstelling… Lees meer…

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online