Category Archives: CRM projecten

Agenda Algemeen Bestuursvergadering

Agenda Algemeen Bestuursvergadering

Culturele Raad Maassluis 

te houden op 1 juli 2019 om 20.00 uur  in het restaurant van het gemeentehuis .

 1. Opening en mededelingen

 

 1. Gesprek met vertegenwoordigers Sleepvaartmuseum

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 13 mei 2019 en actiepunten.

 

 1. Verslag gesprek met de wethouder.

 

 1. Verslaglegging gesprekken.

 

 1. Nota Museum

 

 1. Vervolg sessie 6 april

 

 1. Adressenlijst

 

 1. Terugkoppeling overleg en bezoeken
  1. Verslagen werkgroepen en cultuurmakelaar
  2. Terugkoppeling bezoeken en gesprekken en deelname diverse overleggen

 

 1. Ingekomen/uitgegane post

 

 1. Verder voorkomende zaken, rondvraag en sluiting

 

Inspreken

Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen dit minimaal één dag voor de vergadering aan de secretaris te melden onder vermelding van het agendapunt waarover men wil inspreken. De inspreektijd bedraagt 5 minuten. Insprekers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld. Aanmelden kan alleen via de mail: secretaris@crmmaassluis.nl

 

Vragen en opmerkingen

Vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren kan altijd via info@crmmaassluis.nl of via het contactformulier op de website.

De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

In de Week van de Cultuur

In de Week van de Cultuur

is er veel te beleven! In Maassluis worden de kunst en cultuur weer in het zonnetje gezet tijdens de Week van de Cultuur van 22 t/m 29 juni. Er is dit jaar weer van alles te beleven gedurende alle dagen van de week. Bruisend van start: cultuurexplosie op zaterdag 22 juni De start is met de Cultuur Explosie op zaterdag… Continue Reading

Cultuur in je huiskamer

Cultuur in je huiskamer

tijdens de Week van de Cultuur In Maassluis worden  kunst en cultuur weer in het zonnetje gezet tijdens de Week van de Cultuur van 22 t/m 29 juni. Zo zijn er dit jaar maar liefst 14 huiskameroptredens te bezoeken. “Onze vrijwilligers hebben een mooi gevarieerd programma weten samen te stellen” zo vertelt Marcel van Raaij, voorzitter van de Culturele Raad… Continue Reading

Cultuurgala 2019 in Theater Koningshof

Cultuurgala 2019 in Theater Koningshof

A.s. zaterdag 29 juni vindt het Cultuurgala plaats in Theater Koningshof, georganiseerd door de Culturele Raad Maassluis, in samenwerking met Theater Koningshof. Deze avond volgt als afsluiting van de Week van Cultuur die plaatsvindt van zaterdag 22 juni tot en met 29 juni a.s. De Week van de Cultuur ondersteunt en stimuleert eigen initiatieven van organisaties en verenigingen en wil… Continue Reading

29 en 30 juni laatste weekend

29 en 30 juni laatste weekend

Beeldhouwen met Friedie Kloen Gedurende vier weekeinden in juni is beeldhouwer Friedie Kloen te gast in het Douanehuisje, waar zij houten beelden zal exposeren en bezoekers ook zelf aan de slag kunnen. Deze tentoonstelling start op zaterdag 8 juni a.s. en is gratis te bekijken. Bij de Academie voor Beeldende Vorming koos Friedie voor haar 1e graad bevoegdheid docent Beeldende… Continue Reading

Week van de Cultuur 2019

Week van de Cultuur 2019

Huiskamers en Optredens gezocht In de Week van de Cultuur worden ook dit jaar weer huiskameroptredens georganiseerd. Een optreden in je eigen huiskamer, gezellig met buren, vrienden en familie of juist met nieuwe mensen en nieuwe ontmoetingen. Dat kan in de Week van de Cultuur die wordt gehouden van 22 t/m 29 juni in Maassluis. De organisatie is op zoek… Continue Reading

Culturele (Jongeren)Prijs: Oproep

Culturele (Jongeren)Prijs: Oproep

voor kandidaten Culturele Prijs en Culturele Jongerenprijs Maassluis  Een werkgroep van de CRM organiseert al vele jaren de huldiging voor het toekennen van de Culturele Prijs Maassluis (CPM) en sinds 2016 tevens een Culturele Jongerenprijs Maassluis (CJPM). Deze prijzen zijn bedoeld om personen en/of instellingen een blijk van waardering te verlenen voor door hen geleverde opmerkelijke prestaties op cultureel gebied.… Continue Reading

Uitreiking Culturele Prijzen Maassluis

Uitreiking Culturele Prijzen Maassluis

Tijdens de Week van de Cultuur werden bepaalde personen in het zonnetje gezet wegens hun inzet voor de kunst en cultuur in Maassluis. Zij ontvingen de Culturele Prijs Maassluis resp. de Culturele Jongerenprijs Maassluis. De CPM bestaat uit een oorkonde met daarin de motivering van de prijs alsmede een door de Maassluise kunstenaar, Ans van de Wiel Verdiesen, speciaal voor… Continue Reading

CRM op zoek naar nieuwe leden (m/v)

CRM op zoek naar nieuwe leden (m/v)

De CRM is een enthousiaste groep van ongeveer tien betrokken vrijwilligers die gevraagd en ongevraagd adviezen op het beleidsterrein kunst en cultuur uitbrengt aan burgemeester en wethouders en aan de leden van de gemeenteraad. In 2018 zijn bijvoorbeeld de formerende partijen van de gemeenteraad geadviseerd ten aanzien van het cultuurbeleid. Daarnaast wil de CRM als aanjager en verbinder optreden om… Continue Reading