Adviezen

De Culturele Raad Maassluis is een Adviescommissie ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders met als doel het adviseren van Burgemeester en Wethouders en/of de gemeenteraad met betrekking tot het beleidsterrein Kunst en Cultuur. De Culturele Raad verstrekt deze adviezen gevraagd en ongevraagd.

2023

Brief advies subsidieaanvraag BCVerto2 15-06-2023

Brief advies subsidieaanvraag Stichting Waterweg Cultuurprijs 27-05-2023

Brief advies subsidieaanvraag Parklife/ve 20-04-2023

Brief advies subsidieaanvraag Stichting Muziek@Maassluis 19-03-2023

2022

Brief advies subsidieaanvraag Mural Lichtkunstwerk 30-12-2022

Brief besteding restant 09-11-2022

Brief besteding derde tranche 09-11-2022

Brief uiting zorg verhuizing KCA 29-06-2022

Brief reactie op beleidsplan museum 27-06-2022

2021

Brief reactie op nota evenementenbeleid 24-12-2021

Brief advies nadere subsidieregels 22-12-2021

Brief reactie besluit herijking subsidies 26-10-2021

Brief Advies Ontwikkelplan Maritiem Historisch Maassluis 19-04-2021

Brief advies post Corona obv RRKC Berenschot 16-04-2021

Brief reactie afwegingskader Corona 16-04-2021

2020

Brief reactie en advies subsidie 08-12-2020

Brief reactie evaluatie cultuurvisie 15-10-2020

Brief reactie subsidiebeleid concept 15-10-2020

Advies over de gevolgen van de Corona-uitbraak voor kunst en cultuur in Maassluis 07-07-2020

Bijlage 1a bij advies over de gevolgen van de Corona-uitbraak voor kunst en cultuur in Maassluis 07-07-2020

Bijlage 1b bij advies over de gevolgen van de Corona-uitbraak voor kunst en cultuur in Maassluis 07-07-2020

Advies invulling vrijgekomen ruimte door verhuizing ROGplus 13-04-2020

Advies Stichting Maassluise Muziekweek 13-04-2020

2019

Advies Een goed bewaard geheim 09-2019

Advies Bachvereniging en Stichting Muziek tussen Maas en Sluis 29-07-2019

Advies Stichting Garrelsorgel 26-06-2019

2018

Advies Maassluise MuziekWeek 28-12-2018

Advies Waterwegpop 11-2018

Advies Golden Circle Music 1-11-2018

Advies Project 7 8-10-2018

Advies Zing Nederlands met me 19-09-2018

Advies White Wall Project 12-05-2018

Voorstellen CRM april 2018

Samenvatting Analyse Politieke Programma’s maart 2018

2017

Advies subsidie The Music Battle 11-12-2017

Advies Algemene Subsidieverordening 03-10-2017

Advies Kinderkoor Wonderwijs 11-07-2017

Brief wijziging reglement 1-05-2017

Toekomst Koningshof 19-01-2017

Governance code 15-01-2017

2016

Advies Cultuur Basisonderwijs 04-12-2016

Evaluatie Combifunctionarissen 04-12-2016

Gemeentebegroting 2017 27-10-2016

Advies Koningshof 05-09-2016

Kadernota1 6-06-2016

Raadsfractie Koningshof 29-02-2016

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl