Werkgroepen

De Culturele Raad Maassluis beschikt over een aantal werkgroepen die zich ieder richten op een specifiek aandachtsgebied.
CRM leden


Werkgroep JEUGD

Het organiseren van bijeenkomsten met jongeren voor gedachten- en ideeënuitwisseling over onderwerpen die voor hen van belang zijn.

Contactpersoon: Jennifer Honek
Werkgroepleden: wordt per project ingevuld.


Werkgroep CULTUREEL CAFE

Organiseert gemiddeld tweemaal per jaar het Cultureel Cafe.

Contactpersoon: Marcel van Raaij
Werkgroepleden: wordt per keer ingevuld.


Werkgroep CULTUURBELEID EN SUBSIDIES

De werkgroep houdt zich bezig met het vragen van aandacht voor beleidsmatige onderwerpen op het gebied van cultuur. Het gedachtegoed van het rapport ‘Cultuur op Maat’ wil de werkgroep graag levend houden bij de gemeenteraad en het college. Daarnaast adviseert de werkgroep aan de gemeente over het subsidiebeleid.

Contactpersoon: Gert Rikhof
Werkgroepleden: Marcel van Raaij en Jennifer Honek


Werkgroep DOUANEHUISJE

Beheert namens de Gemeente Maassluis het Douanehuisje en draagt zorg voor de programmering.

Contactpersoon: Mischa Koorneef (Tel. 06-18513090)

Werkgroeplid: Janneke Noordermeer voor PR zaken (Tel. 06-14991967)
Externe leden: Geertrui van de Craats, Jan Buijsse


Werkgroep CULTURELE PRIJZEN MAASSLUIS

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de toekenning van de culturele prijzen van de CRM. Denkt ook mee bij de uitreiking van de Bob Verbiest Cultuurprijs.

Contactpersoon: Gert Rikhof
Werkgroeplid:


Werkgroep KUNSTZINNIGE VORMING SCHOOLJEUGD

Projecten voor de schooljeugd worden besproken en uitgevoerd door vertegenwoordigers van onderwijs, uitvoerende instellingen en de gemeente. (Geen werkgroep van de CRM)

Contactpersoon: Gert Rikhof, afgevaardigde namens de CRM


Werkgroep PR & COMMUNICATIE

Coördineert alle promotionele activiteiten, waaronder de website en draagt zorg voor de externe communicatie.

Contactpersoon: Janneke Noordermeer (Tel. 06-14991967)
Werkgroepleden: Mischa Koorneef (Webmaster)


Werkgroep WEEK VAN DE CULTUUR

Organiseert jaarlijks een culturele manifestatie als opening van het culturele seizoen van Maassluis, waarbij het totale culturele veld zich kan manifesteren.

Contactpersoon: Marcel van Raaij (Tel. 010- 591 53 85)
Werkgroepleden:
Externe leden: Wouter van Heiningen en Han Remmerswaal

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl