Mee doen?

Vacatures

De CRM is een enthousiaste groep van momenteel acht betrokken vrijwilligers die gevraagd en ongevraagd adviezen op het beleidsterrein kunst en cultuur uitbrengt aan burgemeester en wethouders en aan de leden van de gemeenteraad. Daarnaast wil de CRM als aanjager en verbinder optreden om mensen/verenigingen bij elkaar te brengen en nieuwe initiatieven te ontplooien.

De CRM organiseert zelf ook culturele activiteiten, zoals de Week van de Cultuur, het Cultureel Café, de Culturele (Jongeren) Prijs Maassluis en de programmering van het Douanehuisje.

De CRM is op zoek naar nieuwe kandidaten. Mensen, ongeacht de achtergrond, die kunst en cultuur een warm hart toedragen. Ook mensen die bereid zijn om culturele activiteiten te bezoeken en af en toe overdag beschikbaar zijn, dan wel tijd vrij kunnen maken voor bijvoorbeeld een overleg, zijn van harte welkom.

Waar zijn we naar op zoek?

MENSEN DIE...

  • Belangstelling hebben voor cultuur in het algemeen.
  • Affiniteit hebben met een of meer uitingen van kunst of cultuur.
  • Goed ingevoerd zijn in de Maassluise samenleving, de culturele sector is een pré.
  • Mee willen denken op beleidsmatig niveau.
  • Organisatorische kwaliteiten hebben.
  • Initiatief tonen.
  • Goede contactuele eigenschappen hebben.
  • Bereid zijn om regelmatig culturele evenementen bij te wonen.

De leden van de CRM worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Hebt u verder nog vragen, dan kunt u terecht bij:

Voorzitter Marcel van Raaij, 010 591 53 85, info@crmmaassluis.nl 

Secretaris Gert Rikhof, 06 22 10 10 47, info@crmmaassluis.nl.

Voor het deelnemen aan de reguliere, openbare, vergaderingen stelt de gemeente presentiegeld beschikbaar.