De Visvangst

Fotograaf: Nel Wilkes

Kunstwerk van de maand: November 2010

Nic Jonk

Beeldhouwer/schilder

Bronnen

Beelden van Maassluis, blz. 34/35, gemeente Maassluis, 2002, ISBN 90-75352-26-0.
Informatie over ‘De Visvangst’, gemeentehuis Maassluis, 25-06-2020.
Informatie van ing. G.M. Key, Key & Kramer, speech bij overhandiging aan Maassluis in 1970.
https://www.nicjonk.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_beelden_in_Katwijk

Een visserman in brons gebaseerd op het Bijbelverhaal de ‘wonderbare visvangst’.
In oktober 1970 werd het geplaatst op de hoek Zuiddijk/ Haven. Toen daar in 1982 woningbouw kwam ging het standbeeld in de opslag. Het kwam terug aan de havenkom in 1990 na voltooiing van het woongebouw De Schans, op de hoek Haringkade/ Marnixkade. Het kreeg een sokkel van blauwstenen keitjes in de vorm van een croissant met ernaast drie stoeltjes om over de havenkom uit te kijken.

Al vijftig jaar staat hij bij de havenkom te sjorren aan zijn net, de visserman in het bronzen kunstwerk De Visvangst. Het beeld kwam in de stad als een geschenk van de firma Key & Kramer die in 1968 zestig jaar bestond. Het beeldhouwwerk is gesigneerd in 1965, gemaakt als ‘vrij werk’, niet in opdracht. Het is 110 cm hoog.

Nic Jonk maakte kunst voor mensen met een alledaags gevoel. Schoonheid die eenvoudig emotie oproept. Hij is vooral bekend geworden met sierlijke bronzen sculpturen met volle, geronde vormen. Vaak zijn het beelden met een mythologisch thema en met van de natuur afgeleide vormen als (wal)vissen, dolfijnen en het vrouwelijke schoon. Zijn werk getuigt van respect voor het leven en bezit een ongekende oerkracht.

“Ik maak mijn beelden voor iedereen. Iedereen mag mijn beelden beleven. Omdat ze ook iets van mij zeggen. Als mijn beelden overkomen, voelen mensen een bezieling die ik erin heb gelegd. Als ze dat voelen hoop ik dat ze blij worden.”

Verspreid door heel Nederland staan er zo’n 250 beelden van Nic Jonk. Maar ook in Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en de V.S. staan zijn beelden. Een tweede afgietsel van De Visvangst staat in Katwijk aan Zee.

Ik ben geen geoefende kunstkijker. Ik zag niet meteen wat dat bronzen beeld op de kade voorstelde toen ik de stad als nieuwe inwoner verkende. Ik zag het als abstract met mooie ‘aaibare’ vormen.
Er was geen informatie bij, jammer. Later kwam ik erachter dat het De Visvangst heet, door foto’s met bijschrift in Beelden van Maassluis. En ja, daarna zag ik het ook gelijk. Die stoere visser, voorovergebogen, schouders gespannen, met al zijn kracht aan het net trekkend, half gehurkt om niet kop-over te gaan. Die uitbeelding riep bij mij een herinnering wakker. Vroeger, als kind op school, dat oude Bijbelverhaal. Misschien kwam het ook wel door de naam van het beeld. Dat oude verhaal over de ‘wonderbare visvangst’. Twee evangelisten, Lukas en Johannes, vertellen het in de Bijbel. Het gaat over de visser Simon Petrus, een volgeling van Jezus. Heel de nacht had hij gevist met zijn boot op het meer. Niets gevangen. Moe en teleurgesteld komt hij naar de oever. Daar loopt Jezus. Die raadt Petrus aan om het nog eens te proberen. Bij Lukas wijst Jezus wáár hij moet gaan vissen, ‘in diep water’. Bij Johannes hóe hij moet vissen, ‘met het net over stuurboord’. De clou van het verhaal is dat Petrus niet reageert van ‘Ja, wie is hier nou eigenlijk de visser!’, maar dat hij ziet dat iemand met hem mee wil denken. Als hij dan volgens het advies opnieuw zijn netten uitgooit raken die zo vol dat hij hulp nodig heeft om ze binnenboord te krijgen. En dát moment zou Nic Jonk dan uitgebeeld hebben.

Navraag bij Zeger Jonk, de zoon van, leert dat het beeld inderdaad gebaseerd is op dat oude Bijbelverhaal. Nic gebruikte vaker motieven uit de Bijbel.

Maar dan rijst de vraag of het met opzet was dat juist De Visvangst een plaats kreeg in Maassluis en Katwijk, van oudsher twee kustplaatsen met een zeer vrome vissersgemeenschap. Dat is niet zo. Tenminste, zowel ing. Key in Maassluis als de directeur van Museum Katwijk spraken bij hun overhandiging aan de stad met geen woord over een verband tussen Nics motief achter het beeld en de gelovige vissersbevolking van vroeger.

29 september 2020,
Jacques Visker, HVM

 

De Visvangst


Sinds 1965 staat het beeld
al aan de havenkom,
mens en dier in brons en steen,
visvangst, daar gaat het om.

De visserij, bron van bestaan
van het oude Maassluis,
men ving zalm, haring en schelvis,
kwam met kabeljauw thuis.

Met buis, hoeker en logger
kozen de vissers zee
en maakten naast een goede vangst
ook veel ellende mee.

‘De zee die geeft, de zee die neemt’,
een kreet, te vaak herhaald,
of zoals Kniertje droevig sprak:
‘De vis wordt duur betaald.’

Maar ondanks menig zeemansgraf
hielden de vissers moed
en bracht de visserij Maassluis
door de eeuwen voorspoed.

Jaap van Oostrum,
stadsdichter 

Wat vindt een willekeurige Maassluizer ervan?

-Ik vind het een raar beeld. Het lijkt alsof het een gesmolten werk is.
Mohammed Messoudi (11 jaar)

-Ik zie er een vrouw met een kromme rug in. Ik vind het wel mooi zo aan het water.
Samantha (13 jaar)

Wat vindt een willekeurige Maassluizer ervan?

-De visvangst is een belangrijk onderdeel van de Maassluise geschiedenis, dus ik vind het mooi dat hier aandacht aan wordt besteed. Het beeld straalt kracht en eenheid uit. Ik vind het een mooi beeld dat goed in het straatbeeld past.
Hamid Bouhach

-Ik vind het beeld te abstract. Het laat veel aan de verbeelding over. Het beeld staat wel op een heel mooi stuk Maassluis!
Morad Aissati

-Ik vind het niet echt een mooi kunstwerk, omdat je niet goed kunt zien wat het is. Daarnaast hou ik meer van kleur en dat ontbreekt hier ook.
Nick

-Allereerst: Ik had geen idee dat dit de naam van dit kunstwerk is! Eerlijk gezegd moet ik bij de vorm van dit beeld altijd denken aan Quasimodo van de Disneyfilm De Klokkenluider van de Notre-Dame. Nu snap ik wel waarom dit beeld op deze plek aan de binnenhaven staat. Maar nee, sorry, ik vind dit geen mooi kunstwerk. Het is mij iets te abstract.
Janneke Noordermeer

Wat vindt een collega-kunstenaar uit Maassluis ervan?

-De Visvangst van Nick Jonk: krachtig en aaibaar; hier gebeurt iets. Mooi maar voor de doorsnee kijker niet herkenbaar en een verwijzing naar kunstenaar en betekenis is mijns inziens van belang.
Hanneke Wessels

-Een heel organisch en harmonisch beeld. Golven zijn zichtbaar en ook het opspattende water. De visser gaat helemaal op in de golven en de beweging in het beeld. Hij is daardoor nauwelijks te herkennen. Visser en water horen bij elkaar, net zoals de visser één is met de zee/het water.
De plek is ook prachtig zo aan het water, de mooie kade op de achtergrond, je kan er heerlijk zitten en de omgeving op je in laten werken.
Een heel aaibaar beeld ook, je kan met je handen langs de vormen gaan en de beweging stopt nergens. Alle vormen lopen door. Brons is sowieso mooi om aan te raken.
Friedie Kloen

-De Visvangst van Nic Jonk kun je, zoals nagenoeg elk beeldhouwwerk, niet in één oogopslag zien. Er is veel aan te zien en te ontdekken. Aan de achterzijde (kijkend in de richting van de Stadhuiskade) is niet meteen duidelijk waar je naar kijkt, wat het voor moet stellen. Dat hoeft ook niet; in zijn abstractie kan het mooi of bijzonder zijn. Juist door die abstractie nodigt het uit om er beter naar te kijken. Je loopt er omheen om alle kanten te bekijken en te ontdekken of het iets voorstelt en zo ja wat. Ik zoek altijd mijn favoriete ‘uitzicht’: dat deel van het beeld dat ik het mooist, het meest aantrekkelijk vind. Dat zijn voor mij bij dit beeld de visser en het net, het meest herkenbare deel van het beeld. Klaarblijkelijk – en voor mij niet onverwacht – spreekt het realistische mij het meest aan. Het past qua thema mooi bij de oude haven van Maassluis, maar ik vind de plaatsing van de bankjes erg ongelukkig. Daar is echt niet over nagedacht!
Mick Otten