Advies Business Case Koningshof

Advies Business Case Koningshof

Op 1 mei 2017 heeft het College van B & W de Culturele Raad Maassluis (CRM) gevraagd om advies uit te brengen over de nu voorliggende Business Case Koningshof. De CRM heeft met genoegen een advies uitgebracht.

Inleiding

De Culturele Raad Maassluis (CRM) heeft in de afgelopen periode herhaaldelijk advies uitgebracht over de toekomst van Theater Koningshof. Reeds in 2014 heeft de CRM aandacht gevraagd voor een duurzame visie op de Koningshof vanuit de gemeente. In september 2016 heeft de CRM een advies uitgebracht over de op dat moment beschikbare rapporten. De CRM heeft daarin klip en klaar opgeroepen om tot een breed Huis van Cultuur te komen met een duidelijk profiel. Ook recentelijk (februari 2017) heeft de CRM nog een advies uitgebracht en inspraak gegeven op de op dat moment voorliggende stukken vanuit het college.

Voor volledig advies zie pagina Adviezen

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online