Culturele Prijzen Maassluis criteria

Culturele Prijzen Maassluis (CPM en CJPM)

De CPM en de CJPM zijn bestemd voor een individu of groep die woonachtig is in Maassluis of een directe binding heeft met Maassluis.

De CPM is bedoeld om personen en/of instellingen een blijk van waardering te verlenen voor door hen geleverde opmerkelijke prestaties op kunst en/of cultureel gebied.
De prijs wordt in principe één keer in de twee jaar uitgereikt. Daarnaast kan de prijs worden toegekend bij een speciale aangelegenheid. Dit op voorstel van de werkgroep CPM en/of een van de leden van de CRM.
De CPM bestaat uit een oorkonde met daarin vermeld de motivatie en een, door de Maassluise kunstenaar Ans van de Wiel, speciaal voor dit doel ontworpen, beeldje.

De CJPM is bedoeld ter stimulering van jongeren t/m 26 jaar die talent hebben binnen kunst en/of cultuur. Deze prijs wordt eenmaal per jaar uitgereikt op een toepasselijk moment.
De CJPM bestaat uit een oorkonde met motivatie en een geldbedrag van € 300. Dit bedrag is bedoeld om het talent een ruggensteuntje te geven om zich verder te bekwamen.

De werkgroep Culturele Prijzen doet een oproep via de lokale nieuwsmedia en door culturele organisaties en scholen te attenderen om personen en/of instellingen voor te dragen. Voor het honoreren van de voordracht doet de werkgroep een gemotiveerd voorstel aan het Algemeen Bestuur van de CRM. Dit AB beslist onderbouwd wie de prijs krijgt toegekend.

Om in aanmerking te komen voor de Culturele Prijs Maassluis (CPM) gelden de volgende criteria:

  1. Het leveren van een bijzondere prestatie op regionaal, provinciaal, landelijk dan wel internationaal niveau op het gebied van kunst of cultuur.
  2. Een langdurige of opvallende inzet of bijdrage aan de kunst en/of cultuur of cultuurhistorie, in het bijzonder die van Maassluis.
  3. Een opmerkelijke erkenning van kunstenaars die bijvoorbeeld blijkt uit een nationale of internationale reeks van exposities, optredens, opdrachten of gewonnen prijzen.
  4. Een in het oog springende prestatie op het gebied van cultuur of in een van de vormen van kunst, zoals beeldende kunst, literatuur, kunsthistorie, dans, zang, muziek, toneel, film, fotografie etc.

Voor de Culturele JongerenPrijs Maassluis (CJPM) zijn de criteria:

  1. Het leveren van een bijzondere prestatie op regionaal, provinciaal, landelijk dan wel internationaal niveau op het gebied van kunst en/of cultuur.
  2. Een opvallende inzet of bijdrage aan de kunst en/of cultuur of cultuurhistorie, in het bijzonder die van Maassluis.
  3. Een in het oog springende prestatie op het gebied van cultuur of in een van de vormen van kunst, zoals beeldende kunst, literatuur, kunsthistorie, dans, zang, muziek, toneel, film, fotografie etc.

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online