Culturele instellingen, Gemeente Maassluis en Corona

Aan de culturele instellingen in Maassluis,

Het is een wat wereldvreemde tijd voor ons allen. Waar we normaal gesproken zo goed als overal grip op hebben, worden we nu in de vorm van het coronavirus ineens geconfronteerd met een situatie waarvan we de afloop (nog) niet in de hand hebben.
Laten we er het beste van hopen, goed op elkaar letten en vooral positief blijven.
Wij maken ons zorgen over de effecten van deze virus uitbraak voor het mooie culturele voorzieningenpakket in de stad dat samen met u is opgebouwd. De gevolgen zijn steeds meer voelbaar.

Iedereen is zoekende hoe het beste uit de bestaande situatie te halen en op welke wijze de komende periode kan worden overbrugd.

De vragen die bij de gemeente binnenkomen worden verzameld en van daaruit zullen besluiten genomen worden met betrekking tot gemeentelijke ondersteuning.

Vooralsnog geldt dat partijen in eerste instantie gebruik maken van de regelingen die door de Rijksoverheid in het leven zijn geroepen, zoals bijvoorbeeld het Noodfonds voor ZZP-ers.

Houdt u voor informatie ook de gemeentelijke website  en Facebookaccount van de gemeente in de gaten. https://www.maassluis.nl/

De Facebookpagina van de gemeente Maassluis is sinds vrijdag 27 maart live. Facebook wordt in de huidige coronacrisis vooral gebruikt om het contact met bewoners te onderhouden.

Vanuit de gemeente wordt in ieder geval tot 1 oktober uitstel verleend van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen en gemeentelijke huren. Voor de gemeentelijke maatregelen verwijzen wij u naar https://www.maassluis.nl/over-maassluis/maatregelen-coronavirus_46803/.

Voorts heeft de Rijksoverheid op haar website tal van pagina’s waarop informatie te vinden is over de gevolgen van het coronavirus en zijn er diverse instellingen en websites waar u mogelijke antwoorden op vragen kunt terugvinden. Ook landelijke cultuurinstellingen bieden de nodige informatie over dit onderwerp.
Wij vermelden hier:

LKCA. http://lkcalandelijkke.m5.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=76JKMVEDVN8WKT4&actId=549100&command=openhtml

Fonds voor de Cultuurparticipatie.
Vragen over je project of evenement i.v.m. het coronavirus?  https://cultuurparticipatie.nl/actueel/27/vragen-over-je-project-of-evenement-ivm-het-coronavirus?utm_source=Fonds+voor+Cultuurparticipatie+Nieuwsbrief&utm_campaign=23c42b545f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_11_01_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_eb80a9bd09-23c42b545f-39360396

Rijksoverheid: Veel gestelde vragen over coronavirus en cultuur:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/cultuur

Via het noodloket van Economische Zaken komt er eenmalig een tegemoetkoming van 4.000 euro. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn worden op dit moment nader uitgewerkt.

Het volgende is al wel bekend:

  • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
  • De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben;
  • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
  • Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
  • Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO werken de regeling op dit moment uit. De regeling Noodloket zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zal daarover gecommuniceerd worden via de website van rvo.nl en KvK;
  • De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven,worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen;
  • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de personele lasten;
  • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.

Meer informatie over bovenstaande regeling vindt u via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs

Wij hopen u hiermee wat nuttige informatie te hebben gegeven en wensen u veel sterkte in de komende periode.

Met gezonde groet,
Ruud Mank
Cluster Stad, team Beleid

Culturele instellingen, Gemeente Maassluis en Corona

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl