Adviezen

De Culturele Raad Maassluis is een Adviescommissie ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders met als doel het adviseren van Burgemeester en Wethouders en/of de gemeenteraad met betrekking tot het beleidsterrein Kunst en Cultuur. De Culturele Raad verstrekt deze adviezen gevraagd en ongevraagd.

Adviezen 2018

 Onderwerp    Datum  PDF
 Samenvatting Analyse Politieke Programma’s 01-03-2018 Analyse Progr Politiek Samenvatting mrt2018
 Voorstellen CRM 04-04-2018 Voorstellen CRM

Adviezen 2017

 Onderwerp    Datum  PDF
 Governance Code 15-01-2017 Governance code
 Toekomst Koningshof 19-01-2017  Toekomst Koningshof
 Wijziging regelement CRM 01-05-2017 Wijziging regelement CRM
 Business Case Koningshof 05-09-2016 Advies Business Case Koningshof
 Subsidieaanvraag Kinderkoor Wonderwijs 11-07-2017 Advies Koningshof
 Algemene subsidieverordening 03-10-2017 Algemene subsidieverordening
 Subsidieaanvraag The Music Battle 11-12-2017 Subsidieaanvraag The Music Battle

Adviezen 2016

 Onderwerp    Datum  PDF
 Advies Cultuur Basisonderwijs 04-12-2016 Advies Koningshof
 Evaluatie Combifunctionarissen 04-12-2016  Advies Koningshof
Gemeentebegroting 2017 27-10-2016 Advies Koningshof
Advies Koningshof 05-09-2016 Advies Koningshof
Kadernota 16-06-2016 Advies Koningshof
Raadsfractie Koningshof 29-02-2016 Advies Koningshof

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online