Adviezen

De Culturele Raad Maassluis is een Adviescommissie ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders met als doel het adviseren van Burgemeester en Wethouders en/of de gemeenteraad met betrekking tot het beleidsterrein Kunst en Cultuur. De Culturele Raad verstrekt deze adviezen gevraagd en ongevraagd.

2019

2018

Advies Maassluise MuziekWeek 28-12-2018

Advies Waterwegpop 11-2018

Advies Golden Circle Music 1-11-2018

Advies Project 7 8-10-2018

Advies Zing Nederlands met me 19-09-2018

Advies White Wall Project 12-05-2018

Voorstellen CRM april 2018Voorstellen CRM

Samenvatting Analyse Politieke Programma’s maart 2018Analyse Progr Politiek Samenvatting mrt2018

2017

Advies subsidie The Music Battle 11-12-2017Subsidieaanvraag The Music Battle

Advies Algemene Subsidieverordening 03-10-2017Algemene subsidieverordening

Advies Kinderkoor Wonderwijs 11-07-2017Advies Koningshof

Brief wijziging reglement 1-05-2017Wijziging regelement CRM

Toekomst Koningshof 19-01-2017Toekomst Koningshof

Governance code 15-01-2017Governance code

2016

Advies Cultuur Basisonderwijs 04-12-2016

Evaluatie Combifunctionarissen 04-12-2016Advies Koningshof

Gemeentebegroting 2017 27-10-2016Advies Koningshof

Advies Koningshof 05-09-2016Advies Koningshof

Kadernota1 6-06-2016Advies Koningshof

Raadsfractie Koningshof 29-02-2016Advies Koningshof

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online