Adviezen

Bekijk hier alle adviezen van

Brief reactie op nota evenementenbeleid 24-12-2021

Brief advies nadere subsidieregels 22-12-2021

Brief reactie besluit herijking subsidies 26-10-2021

Brief Advies Ontwikkelplan Maritiem Historisch Maassluis 19-04-2021

Brief reactie afwegingskader Corona 16-04-2021

Brief advies post Corona obv RRKC Berenschot 16-04-2021